30 mei wordt in Praag de Tsjechische en Slowaakse vertaling van het boek Samen op de laan van Europa gepresenteerd. Het boek brengt de laatste honderd jaar van de Nederlands-Tsjecho-Slowaakse betrekkingen in kaart. De presentatie vindt plaats in aanwezigheid van de auterus Jan Hennemen, Kryštof Krijt en Pieter Goedhart. Voertaal: Nederlands en Tsjechisch.

Het legendarische kinderboek De sokkenvreters van de Tsjechische auteur Pavel Šrut met prachtige illustraties van Galina Miklíková heeft eindelijk ook de Nederlandse boekhandels bereikt. Dankzij de Nederlandse vertaling van Kees Mercks komen nu ook de Nederlandse kinderen te weten, waarom ze vaak maar een sok in de paar hebben.

Bent u van plan om uw wintersportvakantie in Tsjechië door te brengen? Wintersportfaciliteiten vindt u in dertien verschillende gebergtes op het Tsjechisch grondgebied met honderden wintersportcentra. Vanuit Nederland is de Ertsgebergte het snelst en makkelijkst bereikbaar, maar ook de meer oostelijk gelegen bergen, zoals de Beskiden bieden interessante mogelijkheden.


In het kader van het festival "Dag van de poëzie" worden literaire avonden georganiseerd waarbij het werk van o.a. Maarten Inghels voorgesteld zal worden. Maarten Inghels (1988) is dichter, schrijver en coördinator van De Eenzame Uitvaart te Antwerpen. Eind 2008 verscheen zijn debuutbundel Tumult als zeventiende deeltje in de Sandwich-reeks onder redactie van Gerrit Komrij. Zijn tweede dichtbundel Waakzaam volgde in 2011. Bloemlezingen uit die twee dichtbundels werden gepubliceerd in het Engels en het Duits. In 2012 verschenen zijn goed onthaalde roman De handel in emotionele goederen en het literaire non-fictieboek Een landloper op batterijen.

Zijn poëzie is door Veronika ter Harmsel Havlíková in het Tsjechisch vertaald.

In uitgeverij Pegasus verschijnt deze week Samen op de "laan van Europa", 100 jaar Tsjechië en Slowakije in Nederland. De auteurs Pieter Goedhart, Jan Henneman, Kryštof krijt, Rebecca Krijt en Ivo Mostert onhullen in dit ehrdenkingsbopek ter gelegenheid van 100 jaar bestaan van de Tsjechische en Slowaakse staat verrassende dwarsverbanden met Nederland.

Het nieuwste nummer van het poëzietijdschrift Awater publiceert de Nederlandse vertaling van gedichten van de Tsjechische schrijver, dichter en performer Jaromír Typlt.

Hoofdpagina » Weetjes

Weetjes

Nederlandse woorden in het Tsjechisch

Wist u dat het Nederlands ook de Tsjechische taal beïnvloed heeft?

Al in de 17de eeuw zijn er direct of via een andere taal Nederlandse woorden in het Tsjechisch binnengedrongen. Woorden als bóje (boei), kóje (kooi), dok (dok), kajuta (kajuit), marast (moeras) werden in het Tsjechisch geabsorbeerd.

Recentelijk zijn dat woorden als poldr (polder) of coffieshop.

Verder werden er een aantal Nederlandse realia in het Tsjechisch geadopteerd, bv. ajdam (Edam), géz (geuz).

Niet alleen de Nederlandse taal maar ook de sprekers ervan, nl. Nederlanders en Vlamingen, zijn in het Tsjechsich terug te vinden: brajgl betekent rommel en verwijst naar de schilderijen van Pieter Brueghel; flamendr betekent losbol en verwijst naar het uitbundige drankgedrag van Vlaamse huurlingen in de Tsjechische contreien.

Valse vrienden

Wist u dat er in het Tsjechisch heel wat woorden zijn die als de Nederlandse eruzitzien en klinken, maar totaal iets anders betekenen?

Zo betekent het Tsjeschische woord les geen les maar bos in het Nederlands. Bos op zijn beurt is blootvoets in het Tsjechisch.

Ham is geen slagersproduct in het Tsjechisch, maar betekent hap. En blij in het Tsjechisch is heel wat anders dan in het Nederlands, nl. kots!

De meeste afwijkende tekens in het alfabet

Wist u dat het Tsjechisch de meeste afwijkende tekens heeft van alle Euroepse talen die het Latijnse alfabet gebruiken?

Het Tsjechische alfabet bevat in totaal 42 letters (met inbegrip van letters met diakritische tekens en dus aparte uitspraak). Het Nederlandse alfabet daarentegen bestaat uit 26 letters.

Voor onze dienstverlening maken we gebruik van cookies. Door gebruik van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer info