In het Tsjechisch verschijn nu het tweede boek van de succesvolle Nederlandse schrijfster Eva Meijer. Het vogelhuis vertelt over het leven van bijzondere, eigenwijze amateurbiologe Len Howard.

De eerste vertaling van de Vlaamse bestsellerauteur Tom Lanoye is eindelijk ook in het Tsjechisch gepubliceerd. De onlangs verfilmde roman Het derde huwelijk verschijnt in de vertaling van Radka Smejkalová.

De toespraak die Arnon Grunberg op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft gehouden en die heel wat wind deed opwaaien zal in heel veel Europese talen verschijnen. Uit initiatief van een aantal Centraal-Europese vertalers "Met vertalingen voor een betere maatschappij" wordt de tekst van de toespraak in elf andere talen vertaald, omdat Grunbergs woorden niet alleen Nederlanders maar alle Europeanen treffen, aldus de initiatiefnemers.

De Vlaamse roman en wereldwijde bestseller Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans werd inmiddels in 26 talen vertaald. Dankzij uitgeverij Argo komt er nu ook het Tsjechisch bij.

In de Tsjechische vertaling verschijnt nu het in vele talen verrtaalde boek van Eva Meijer Dierentalen. Een spannend relaas over communicatie tussen dieren onderling en tussen dieren en mensen. 

Op 17 oktober 2019 om 19.30 uur vindt in de Praagse boekhandel Božská lahvice een feestelijke introductie van de Tsjechische vertaling van een van de meest curuciale Nederlandse romans van de 20ste eeuw plaats: Een vlucht regenwulpen van Maarten 't Hart. Zijn Tsjechische vertaler Lukáš Vítek en zijn nicht Margreet de Boer worden geïnterviewd door Veronika ter Harmsel Havlíková.

Hoofdpagina » Weetjes

Weetjes

Nederlandse woorden in het Tsjechisch

Wist u dat het Nederlands ook de Tsjechische taal beïnvloed heeft?

Al in de 17de eeuw zijn er direct of via een andere taal Nederlandse woorden in het Tsjechisch binnengedrongen. Woorden als bóje (boei), kóje (kooi), dok (dok), kajuta (kajuit), marast (moeras) werden in het Tsjechisch geabsorbeerd.

Recentelijk zijn dat woorden als poldr (polder) of coffieshop.

Verder werden er een aantal Nederlandse realia in het Tsjechisch geadopteerd, bv. ajdam (Edam), géz (geuz).

Niet alleen de Nederlandse taal maar ook de sprekers ervan, nl. Nederlanders en Vlamingen, zijn in het Tsjechsich terug te vinden: brajgl betekent rommel en verwijst naar de schilderijen van Pieter Brueghel; flamendr betekent losbol en verwijst naar het uitbundige drankgedrag van Vlaamse huurlingen in de Tsjechische contreien.

Valse vrienden

Wist u dat er in het Tsjechisch heel wat woorden zijn die als de Nederlandse eruzitzien en klinken, maar totaal iets anders betekenen?

Zo betekent het Tsjeschische woord les geen les maar bos in het Nederlands. Bos op zijn beurt is blootvoets in het Tsjechisch.

Ham is geen slagersproduct in het Tsjechisch, maar betekent hap. En blij in het Tsjechisch is heel wat anders dan in het Nederlands, nl. kots!

De meeste afwijkende tekens in het alfabet

Wist u dat het Tsjechisch de meeste afwijkende tekens heeft van alle Euroepse talen die het Latijnse alfabet gebruiken?

Het Tsjechische alfabet bevat in totaal 42 letters (met inbegrip van letters met diakritische tekens en dus aparte uitspraak). Het Nederlandse alfabet daarentegen bestaat uit 26 letters.

Voor onze dienstverlening maken we gebruik van cookies. Door gebruik van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer info