30 mei wordt in Praag de Tsjechische en Slowaakse vertaling van het boek Samen op de laan van Europa gepresenteerd. Het boek brengt de laatste honderd jaar van de Nederlands-Tsjecho-Slowaakse betrekkingen in kaart. De presentatie vindt plaats in aanwezigheid van de auterus Jan Hennemen, Kryštof Krijt en Pieter Goedhart. Voertaal: Nederlands en Tsjechisch.

Het legendarische kinderboek De sokkenvreters van de Tsjechische auteur Pavel Šrut met prachtige illustraties van Galina Miklíková heeft eindelijk ook de Nederlandse boekhandels bereikt. Dankzij de Nederlandse vertaling van Kees Mercks komen nu ook de Nederlandse kinderen te weten, waarom ze vaak maar een sok in de paar hebben.

Bent u van plan om uw wintersportvakantie in Tsjechië door te brengen? Wintersportfaciliteiten vindt u in dertien verschillende gebergtes op het Tsjechisch grondgebied met honderden wintersportcentra. Vanuit Nederland is de Ertsgebergte het snelst en makkelijkst bereikbaar, maar ook de meer oostelijk gelegen bergen, zoals de Beskiden bieden interessante mogelijkheden.


In het kader van het festival "Dag van de poëzie" worden literaire avonden georganiseerd waarbij het werk van o.a. Maarten Inghels voorgesteld zal worden. Maarten Inghels (1988) is dichter, schrijver en coördinator van De Eenzame Uitvaart te Antwerpen. Eind 2008 verscheen zijn debuutbundel Tumult als zeventiende deeltje in de Sandwich-reeks onder redactie van Gerrit Komrij. Zijn tweede dichtbundel Waakzaam volgde in 2011. Bloemlezingen uit die twee dichtbundels werden gepubliceerd in het Engels en het Duits. In 2012 verschenen zijn goed onthaalde roman De handel in emotionele goederen en het literaire non-fictieboek Een landloper op batterijen.

Zijn poëzie is door Veronika ter Harmsel Havlíková in het Tsjechisch vertaald.

In uitgeverij Pegasus verschijnt deze week Samen op de "laan van Europa", 100 jaar Tsjechië en Slowakije in Nederland. De auteurs Pieter Goedhart, Jan Henneman, Kryštof krijt, Rebecca Krijt en Ivo Mostert onhullen in dit ehrdenkingsbopek ter gelegenheid van 100 jaar bestaan van de Tsjechische en Slowaakse staat verrassende dwarsverbanden met Nederland.

Het nieuwste nummer van het poëzietijdschrift Awater publiceert de Nederlandse vertaling van gedichten van de Tsjechische schrijver, dichter en performer Jaromír Typlt.

Tolken tussen Tsjechisch en Nederlands

We hebben een zeer ruime ervaring met tolken tussen Nederlands en Tsjechisch. Veronika ter Harmsel Havlíková heeft naast haar loopbaan vertaler-tolk het vak tolken tussen Nederlands en Tsjechisch jarenlang aan de universiteit gedoceerd. Jana Pellarová heeft trainingen gegeven bij de Tsjechische Industriebond. Als u tolkdiensten bij ons bestelt, kunt u altijd rekenen op perfect vloeiende communicatie met uw anderstalige (Tsjechische) gesprekspartner, op een betrouwbare, goed voorbereide tolk en op absolute discretie over de inhoud van het getolkte. Als u zich door een tolk laat bijstaan, weet u altijd precies wat er gezegd wordt, hebt u meer tijd om na te denken en weet u altijd dat er een onpartijdige getuige van het gesprek is.

Consecutief tolken tussen Nederlands en Tsjechisch

Bij het consecutief tolken luistert de tolk naar de spreker en geeft daarna de vertaling.

Consecutief tolken wordt toegepast bij:

  • officiële ontmoetingen waar een menigte van mensen toegesproken moet worden (bijvoorbeeld ter gelegenheid van Tsjechisch-Nederlandse stedenbanden, bezoeken van politici op internationaal of regionaal niveau, ontmoetingen tussen diverse topfunctionarissen van de Tsjechische en Nederlandse overheden, maar ook bij bijvoorbeeld trouwplechtigheden);
  • gesprekstolken waar gesprekken tussen een beperkt aantal gesprekspartners plaatsvinden (akte passeren bij de notaris, onderhandelingen tussen Nederlandse en Tsjechische zakenrelaties, formaliteiten regelen bij overheden).

Simultaan tolken tussen Nederlands en Tsjechisch

Bij het simultaan tolken moet de tolk tegelijk met de spreker spreken. De spreker moet en kan niet wachten tot de tolk het gezegde vertaalt. De tolk bedient zich hiervoor door speciale apparatuur (tolkencabine, fluisterset). Niet iedereen kan simultaan tolken, er is een opleiding en vooral veel training voor nodig om het te kunnen.

  • conferenties: op veel internationale conferenties is het tolken tussen Nederlands en Tsjechisch nodig en wenselijk. Nederlandse sprekers hebben de neiging om het hun omgeving gemakkelijker te maken en dwingen zich niet zelden ertoe om Engels op conferenties te spreken. Maar dat is nergens voor nodig, want ook het Engels moet vervolgens in allerlei nationale talen vertaald worden. Bovendien komt u veel natuurlijker en meer ontspannen en spontaan over, als u in uw moedertaal spreekt.
  • fluistertolken: deze vorm van tolken wordt vaak bij de rechtbanken, maar ook bij kleinere bedrijfdelegaties toegepast. De tolk zit of loopt naast de luisteraar en fluistert het gezegde in het oor of in de microfoon van de fluisterset.

Voor onze dienstverlening maken we gebruik van cookies. Door gebruik van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer info