Museum MORE in Gorssel heeft zondag 6 februari een unieke tentoonstelling van Tsjecho-Slowaaks realisme geopend. Ons kwam de eer toe om voor deze tentoonstelling het catalogus te vertalen. De tentoonstelling is tot 8 mei geopend en zeker het bezoek waard.

In het Tsjechisch is inmiddels het derde boek van de Nederlandse bestsellerauteur Kluun verschenen.

In het Tsjechisch verschijn nu het tweede boek van de succesvolle Nederlandse schrijfster Eva Meijer. Het vogelhuis vertelt over het leven van bijzondere, eigenwijze amateurbiologe Len Howard.

De eerste vertaling van de Vlaamse bestsellerauteur Tom Lanoye is eindelijk ook in het Tsjechisch gepubliceerd. De onlangs verfilmde roman Het derde huwelijk verschijnt in de vertaling van Radka Smejkalová.

De toespraak die Arnon Grunberg op 4 mei in de Nieuwe Kerk in Amsterdam heeft gehouden en die heel wat wind deed opwaaien zal in heel veel Europese talen verschijnen. Uit initiatief van een aantal Centraal-Europese vertalers "Met vertalingen voor een betere maatschappij" wordt de tekst van de toespraak in elf andere talen vertaald, omdat Grunbergs woorden niet alleen Nederlanders maar alle Europeanen treffen, aldus de initiatiefnemers.

De Vlaamse roman en wereldwijde bestseller Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans werd inmiddels in 26 talen vertaald. Dankzij uitgeverij Argo komt er nu ook het Tsjechisch bij.

Tolken tussen Tsjechisch en Nederlands

We hebben een zeer ruime ervaring met tolken tussen Nederlands en Tsjechisch. Veronika ter Harmsel Havlíková heeft naast haar loopbaan vertaler-tolk het vak tolken tussen Nederlands en Tsjechisch jarenlang aan de universiteit gedoceerd. Jana Pellarová heeft trainingen gegeven bij de Tsjechische Industriebond. Als u tolkdiensten bij ons bestelt, kunt u altijd rekenen op perfect vloeiende communicatie met uw anderstalige (Tsjechische) gesprekspartner, op een betrouwbare, goed voorbereide tolk en op absolute discretie over de inhoud van het getolkte. Als u zich door een tolk laat bijstaan, weet u altijd precies wat er gezegd wordt, hebt u meer tijd om na te denken en weet u altijd dat er een onpartijdige getuige van het gesprek is.

Consecutief tolken tussen Nederlands en Tsjechisch

Bij het consecutief tolken luistert de tolk naar de spreker en geeft daarna de vertaling.

Consecutief tolken wordt toegepast bij:

  • officiële ontmoetingen waar een menigte van mensen toegesproken moet worden (bijvoorbeeld ter gelegenheid van Tsjechisch-Nederlandse stedenbanden, bezoeken van politici op internationaal of regionaal niveau, ontmoetingen tussen diverse topfunctionarissen van de Tsjechische en Nederlandse overheden, maar ook bij bijvoorbeeld trouwplechtigheden);
  • gesprekstolken waar gesprekken tussen een beperkt aantal gesprekspartners plaatsvinden (akte passeren bij de notaris, onderhandelingen tussen Nederlandse en Tsjechische zakenrelaties, formaliteiten regelen bij overheden).

Simultaan tolken tussen Nederlands en Tsjechisch

Bij het simultaan tolken moet de tolk tegelijk met de spreker spreken. De spreker moet en kan niet wachten tot de tolk het gezegde vertaalt. De tolk bedient zich hiervoor door speciale apparatuur (tolkencabine, fluisterset). Niet iedereen kan simultaan tolken, er is een opleiding en vooral veel training voor nodig om het te kunnen.

  • conferenties: op veel internationale conferenties is het tolken tussen Nederlands en Tsjechisch nodig en wenselijk. Nederlandse sprekers hebben de neiging om het hun omgeving gemakkelijker te maken en dwingen zich niet zelden ertoe om Engels op conferenties te spreken. Maar dat is nergens voor nodig, want ook het Engels moet vervolgens in allerlei nationale talen vertaald worden. Bovendien komt u veel natuurlijker en meer ontspannen en spontaan over, als u in uw moedertaal spreekt.
  • fluistertolken: deze vorm van tolken wordt vaak bij de rechtbanken, maar ook bij kleinere bedrijfdelegaties toegepast. De tolk zit of loopt naast de luisteraar en fluistert het gezegde in het oor of in de microfoon van de fluisterset.

Voor onze dienstverlening maken we gebruik van cookies. Door gebruik van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer info