In de Tsjechische vertaling verschijnt nu het in vele talen verrtaalde boek van Eva Meijer Dierentalen. Een spannend relaas over communicatie tussen dieren onderling en tussen dieren en mensen. 

Op 17 oktober 2019 om 19.30 uur vindt in de Praagse boekhandel Božská lahvice een feestelijke introductie van de Tsjechische vertaling van een van de meest curuciale Nederlandse romans van de 20ste eeuw plaats: Een vlucht regenwulpen van Maarten 't Hart. Zijn Tsjechische vertaler Lukáš Vítek en zijn nicht Margreet de Boer worden geïnterviewd door Veronika ter Harmsel Havlíková.

Gypsy Music, in hun recente project ‘over de hele wereld in 80 minuten’, komt Bardolino opnieuw met een volledig nieuw programma geïnspireerd op de muziek van hun thuisland Tsjechië.

30 mei wordt in Praag de Tsjechische en Slowaakse vertaling van het boek Samen op de laan van Europa gepresenteerd. Het boek brengt de laatste honderd jaar van de Nederlands-Tsjecho-Slowaakse betrekkingen in kaart. De presentatie vindt plaats in aanwezigheid van de auterus Jan Hennemen, Kryštof Krijt en Pieter Goedhart. Voertaal: Nederlands en Tsjechisch.

Het legendarische kinderboek De sokkenvreters van de Tsjechische auteur Pavel Šrut met prachtige illustraties van Galina Miklíková heeft eindelijk ook de Nederlandse boekhandels bereikt. Dankzij de Nederlandse vertaling van Kees Mercks komen nu ook de Nederlandse kinderen te weten, waarom ze vaak maar een sok in de paar hebben.

Bent u van plan om uw wintersportvakantie in Tsjechië door te brengen? Wintersportfaciliteiten vindt u in dertien verschillende gebergtes op het Tsjechisch grondgebied met honderden wintersportcentra. Vanuit Nederland is de Ertsgebergte het snelst en makkelijkst bereikbaar, maar ook de meer oostelijk gelegen bergen, zoals de Beskiden bieden interessante mogelijkheden.

Hoofdpagina » GDPR - bescherming persoonsgegevens

GDPR - bescherming persoonsgegevens

Gelieve kennis met de bescherming van persoonsgegevens, principes en rechten in verband met de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te nemen.

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die tijdens uw bezoek van deze websites verkregen worden, worden in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt.

Identificatie en contactgegevens van de beheerder

Beheerder van uw persoonsgegevens is Nederlandse Taal en Cultuur s.r.o. met de statutaire zetel te 110 00 Praag, Karlova 18, KvK-nr. 27948927, ingeschreven in het handelsregister bij de Arrondissementsrechtbank te Praag onder dossiernr. C 128694 (hierna "de beheerder" te noemen).

Contactgegevens van de beheerder zijn: correspondentieadres Karlova 18, 110 00 Praha 1, Tsjechië, e-mail adres: info@ntcntc.cz, telefoon +420 222 220 777.

Veiligheid

We nemen technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen om de door ons bijgehouden gegevens tegen manipulatie, datalek, vernietiging of ingreep door onbevoegden te beschermen.

Recht op informatie

Desgewenst delen we u binnen 14 dagen mede of en welke persoonsgegevens van u door ons bijgehouden worden (zie Codex gegevensbescherming). Indien u vaststelt dat de bijgehouden informatie onjuist is, zullen we deze op uw verzoek corrigeren..

Vragen, evenals voorstellen en klachten betreffende verwerking uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:info@ntcntc.cz.

Hiermee verklaren we dat we als beheerder van uw persoonsgegevens aan alle wettelijke verplichtingen conform de geldige wetgeving, met name conform de wet op bescherming persoonsgegevens en de GDPRvoldoen, dus dat we:

uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van een geldige juridische reden, d.w.z. vooral op grond van een vitaal gelang van de betrokkene, t.b.v. de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of op grond van de toestemming van de betrokkenen zullen verwerken,

conform art. 13 GDPR aan de informatieplicht voldoen, alvorens de persoonsgegevens verwerkt worden,

u in de uitvoering en behartiging van uw rechten conform de wet op bescherming persoonsgegevens en de GDPR zullen ondersteunen,

Codex gegevensbescherming

Als u onze websites bezoekt zullen op een standaard manier volgende gegevens geregistreerd worden:

  • het aan u door de verlener van internetdiensten toegekende IP adres

  • de website waarvandaan u ons bezoekt

  • de website die u bij ons bezoekt, alsook de datum en de duur van uw bezoek

Door het invullen van uw persoonsgegevens op een van onze websites geeft u uw toestemming met het sturen van zakelijke informatie aan u. Deze persoonsgegevens gebruiken we t.b.v. technisch beheer van de sites, administratie, peilingen en marketing – uitsluitend op de daarvoor noodzakelijke manier .

Toepassing en afstaan van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend t.b.v. technisch beheer van de websites, klantenadministratie en informatieve doeleinden gebruikt.

Persoonsgegevens mogen slechts in het kader van bindende wetsvoorschriften een overheden afgestaan worden. Met uitzondering van deze buitengewone situatie zijn we door geheimhoudingsplicht gebonden.

Mogelijke afmelding

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u over onze cursussen en diensten te informeren, eventueel op uw mening daarover te peilen. Alles is natuurlijk op vrijwillige basis.Mocht het niet eens zijn met het bijhouden dan uw gegevens, dan kunt u het ons altijd laten weten zodat we de gegevens kunnen wissen. Mocht u zich willen afmelden, gelieve uw afmelding naar info@ntcntc.cz te sturen.

Cookies

We gebruiken de zgn. cookies om de preferenties van de websitebezoekers te volgen en aan de hand daarvan de sites te optimaliseren. Cookies zijn onschadelijke kleine “bestanden” die op uw hard disc opgeslagen worden. Dat vergemakkelijkt de navigatie en zorgt voor een hoog gebruikerscomfort van de websites. Cookies kunnen bv. gebruikt worden om vast te stellen of onze websites van uw computer al weleens bezocht hebt. Desgewenst kunt u het gebruik van cookies zelf deactiveren in de instellingen van uw browser.

Omvang van persoonsgegevens en doelen van verwerking

We verwerken de door aan ons toevertrouwde persoonsgegevens om volgende redenen:
● dienstverlening, uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens zoals e-mail, voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (bv. verstrekking van toegang tot onze applicaties, online cursussen, levering van een vertaling etc.).
● boekhouding:
Bent u klant, dan hebben we uw persoonsgegevens nodig om aan de wettelijke verplichting bij het opmaken van facturen en registratie van fiscale documenten te kunnen naleven.
● marketing
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Voor bepaalde verwerkingsoperaties die we zelf niet kunnen verwezenlijken, maken we gebruik van diensten en applicaties van andere verwerkers. Hert gaat om de volgende platformverleners: 

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), GoPay, Facebook, Google, Webinar Jam. Het is mogelijk dat we in de toekomst besluiten om van nog meerdere applicaties en verwerkers gebruik te maken om de verwerking te faciliteren en verbeteren. In dat geval zullen we minstens even hoge eisen op beveiliging en verwerkingskwaliteit stellen als we op ons zelf stellen.

Dataverstrekking buiten de EU

Alle persoonsgegevens worden op het grondgebied van de EU verwerkt.

Uw rechten in verband met de bescherming van persoonsgegevens

In verband met de bescherming van persoonsgegevens hebt u een aantal rechten. Mocht u gebruik willen maken van uw recht, neem contact met ons op: info@ntcntc.cz. U hebt recht op informatie, dat reeds door deze informatiepagina met de verwerkingsprincipes van persoonsgegevens vervuld wordt. Dankzij het recht op toegang kunt u ons verzoeken om binnen 30 dagen aan te tonen welke persoonsgegevens van u door ons verwerkt worden en waarom. Mochten uw gegevens gewijzigd zijn, of vindt u uw gegevens niet meer actueel of volledig, hebt u recht op aanvulling en wijziging van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U kunt beroep maken op het recht op beperking van verwerking, indien u van mening bent dat we uw onjuiste gegevens verwerken, dat we ze onwettig verwerken, maar u wenst niet alle gegevens te wissen, of indien u bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt. U kunt de omvang van verwerking of het doel ervan beperken (bv. afmelding van newsletter heeft ten gevolge beperking van het doel van de verwerking t.b.v. zakelijke mededelingen).

Recht op dataportabiliteit

Mocht u uw persoonsgegevens aan iemand anders willen overdragen dan is het aanpak identiek als bij het recht op toegang met dien verstande dat we de informatie in machinaal leesbare vorm leveren, waartoe we minstens 30 dagen nodig hebben.

Recht op verwijdering (vergeten worden)

Verder hebt u recht op verwijdering (vergeten worden). In dat geval verwijderen we al uw persoonsgegeven uit ons systeem, alsook uit de systemen van alle gedeeltelijke verwerkers en van de back ups. De dataverwijdering duurt 7 dagen. In sommige gevallen zijn we gebonden door een wettelijke verplichting, bv. we dienen alle fiscale documenten gedurende de door de wet bepaalde tijd te bewaren. In dat geval zullen we alle gegevens waarop de wet geen betrekking heeft verwijderen. We zullen u per email over de verwijdering informeren.

Voor onze dienstverlening maken we gebruik van cookies. Door gebruik van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer info