Novinky

V češtině právě vychází Mít a být, nový román slavného vlámského spisovatele Dimitriho Verhulsta, který nenapodobitelným, vtipným, ale zároveň filozofickým způsobem přivádí čtzenáře k zamyšlení nad životem a smrtí.

Slavný vlámský spisovatel Stefan Hertmans přijíždí do Prahy na veletrh Svět knihy, kde vystoupí 25. května od 11:15 hod. v prostorách pražského Výstaviště.

Dne  4. 5. 2024 ve 14 hod vystoupí na Festivalu United Islands of Prague (Střelecký ostrov, DJ Stage) nizozemská novinářka Caroline de Gruyter

V češtině právě vychází nový román nizozemského nositele Mezinárodní Bookerovy ceny Lucase Rijnevelda Ty moje skvostné zvířátko.

V českém překladu Veroniky ter Harmsel Havlíkové právě vychází mezinárodní bestseller Mary od nizozemské autorky Anne Eekhout.

V češtině právě vyšel překlad nizozemského bestselleru Aleksandra, který napsala Lisa Weeda a do češtiny jej převedla naše Blanka Juranová.

Úvod » Život v Nizozemsku

Praktické informace

Stěhování do Nizozemska

Jako občanům členského státu EU Čechům v přestěhování do Nizozemska nic nebrání. Chcete-li se v Nizozemsku usadit natrvalo, nebo na nějakou delší dobu za prací, musíte se jen v obci, kde hodláte žít zapsat k trvalému pobytu (inschrijving als ingezetene). K tomu potřebujete platný průkaz totožnosti (pas, občanský průkaz), potvrzení o bydlišti (nájemní smlouvu, souhlas majitele nemovitosti, kupní smlouvu) a rodný list. Abyste předešli komplikacím, nezapomeňte se v místě trvalého bydliště v ČR odhlásit.

Číslo občanské evidence - BSN

Zapsáním k pobytu v obci automaticky získáváte číslo občasné evidence (Burgerservicenummer). Toto číslo je obdobou našeho rodného čísla a bude vám sloužit ke komunikaci s nizozemskými orgány státní správy. Burgerservicenummer (BSN) mají Nizozemci zapsané v pase i v občanském průkazu. Zahraniční rezidenti, jimiž se tímto stáváte, si ho musí nosit s sebou napsané v notýsku, mobilu apod. BSN po vás bude chtít i banka, praktický lékař, zdravotní pojišťovna atd.

Rodný list do nizozemštiny

Český rodný list, který budete překládat na nizozemském obecním či městském úřadě k registraci musí splňovat tato kritéria:

1. Nesmí být starší 6 měsíců.

2. Musí být doplněn dvojjazyčným fomulářem v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191.

Od 16.2.2019 již nepotřebujete ověřený úřední překlad této listiny.

Nizozemské daňové přiznání a vrácení daní

Jsou případy, kdy vám vyplyne povinnost podat nizozemské daňové přiznání. Daňový úřad vás k tomu může vyzvat, a to až 3 roky po skončení daňového roku. Také nesmíte mít vůči finančnímu úřadu nedoplatek vyšší než 45 €. Avšak v mnoha případech je daňové přiznání výhodné podat, i když není povinné. Je totiž velká pravděpodobnost, že vám vznikne daňový přeplatek, resp. nárok na vrácení daní z Nizozemska, který vám ale bude vyplacen pouze po podání přiznání. Částka daňových přeplatků se nejčastěji pohybuje v rozmezí od 546 € po 3 694 €.

Rodinné přídavky z Holandska

Pokud jste v Nizozemsku zaměstnán nebo pracujete na živnost (přičemž platíte sociální pojištění v Nizozemsku) a máte děti, vzniká vám nárok i na rodinné přídavky z Holandska. Vyplácejí se každé čtvrtletí a jejich výše se odvíjí od věku dítěte. Každé 3 měsíce tak můžete získat na jedno dítě od 223,37 € po 319,10 €. Pozor, pokud pobíráte i přídavky v Česku, jejich výše bude od těch holandských odečtena. Nizozemské přídavky na děti můžete získat i 1 rok zpětně (za předpokladu, že jste na ně měli v daném období nárok).

Komunikace s nizozemskými úřady

Komunikace s nizozemskými úřady, jak obecními, tak státním, s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, penzijními fondy atd. probíhá primárně elektronicky. K tomu potřebujete svoji digitální totožnost, takzvené DigiD. O tu zažádáte, jakmile vám bude přiděleno výše uvedené číslo občanské evidence BSN, na stránkách nizozemské státní správy https://www.digid.nl/. Stránky DigiD jsou i v anglické mutaci, nemusíte tedy ovládat nizozemštinu, abyste mohli s úřadem komunikovat.

Uznání českého vzdělání v Nizozemsku

Maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom a tituly získané vzděláním v České republice se v Nizozemsku neuznávají automaticky. Vysvědčení a diplomy uznává IDW (internationale Diplomawaardering), stránky jsou taktéž v angličtině. Hodláte-li v Nizozemsku studovat, o uznání požádá škola, kam jste přihlášeni. Uznání bude vyřízeno bezplatně. Bezplatné vyřízení provede i pracovní úřad UWV. Může se stát, že si uznání budete vyřizovat sami. Žádost se podává elektronicky. Je třeba předložit vysvědčení v ověřeném překladu do nizozemštiny a přehled absolvovaných předmětů také v ověřeném překladu do nizozemštiny (POZOR! v případě vysokoškolského diplomu to znamená, že musíte předložit index nebo dodatek k diplomu).

Zdravotní pojištění v Nizozemsku

Jakmile se přestěhujete do Nizozemska, zapíšete se do základní občanské evidence a dostanete číslo BSN, jste povinni si zde hradit zdravotní pojištění. K tomu budete ostatně vyzváni i úředně. Povinnost vzniká k datu zápisu do evidence, pokud nedoložíte datum pozdější. Zdravotní pojištění (Zorgverzekering) si každý volí sám. Na internetu naleznete celou řadu webových stránek provádějících srovnání pojišťoven a poskytujících vodítko při jejich výběru. Jednou z nich je například Independer. Základní pojistné se pohybuje kolem 100-120 euro. Existují i rodinné balíčky a rozšířené nabídky. U české zdravotní pojišťovny se odhlásíte pouhým oznámením o přestěhování do jiného členského státu EU. 

V Nizozemsku existuje tzv. eigen risico, tj. zákonem stanovená roční částka, kterou za odbornou a nemocniční péči nese sám pacient. Na rok 2019 je výše vlastního rizika stanovena na 385,-EUR na rok na osobu.

Na rozdíl od České republiky nemůže pacient v Nizozemsku sám vyhledat pomoc odborného lékaře. Vždy musí dostat doporučení od praktického lékaře (huisarts). Praktický lékař má v Nizozemsku daleko větší záběr než v ČR, sám provádí např. drobné chirurgické zákroky, základní gynekologické vyšetření a pod. A především předepisuje mnohem méně léků než obvykle čeští praktikové.

Práce přes pracovní agentury

Řada Čechů a Slováků přijíždějících do Holandska za prací se zaměstnává přes pracovní agentury (uitzendbureau). V Holandsku jich působí obrovské množství a ne všechny jsou stejně spolehlivé a zacházejí se svými pracovníky řádně. Je dobré mít pracovní agenturu prověřenou a nebýt na ní zcxela závislý. K tomu vám pomůže, když si s sebou do začátku přivezete nějakou finanční rezervu a když budete schopni se domluvit (nejlépe pochopitelně nizozemsky, ale vystačíte i s angličtinou). Jako pracovník přes agenturu máte nárok an stejnou výši mzdy jako ostatní "řádní" zaměstnanaci, na stejné příplatky za práci o svátcích a víkendech, na proplácení přesčasů a na příspěvky na dopravu mezi prací a domovem. Ačkoli činnost pracovních agentur není legislativně nijak regulována, jejich přestupky (zejména zneužívání pracovních sil a nedostatečné odměny) tvrdě stíhá Inspekce ministertva práce a sociálních věcí. Nebojte se nepřístojnosti ohlásit, lze to i anonymně zde

Karlova 18, Praha 1 - Staré Město, +420 222 220 777, Mobil: +420 603 553 789 nebo +420 603 782 819
info@ntcntc.cz, www.ntcntc.cz

Realizace a SEO CCN PLUS s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací