Bent u van plan om uw wintersportvakantie in Tsjechië door te brengen? Wintersportfaciliteiten vindt u in dertien verschillende gebergtes op het Tsjechisch grondgebied met honderden wintersportcentra. Vanuit Nederland is de Ertsgebergte het snelst en makkelijkst bereikbaar, maar ook de meer oostelijk gelegen bergen, zoals de Beskiden bieden interessante mogelijkheden.


In het kader van het festival "Dag van de poëzie" worden literaire avonden georganiseerd waarbij het werk van o.a. Maarten Inghels voorgesteld zal worden. Maarten Inghels (1988) is dichter, schrijver en coördinator van De Eenzame Uitvaart te Antwerpen. Eind 2008 verscheen zijn debuutbundel Tumult als zeventiende deeltje in de Sandwich-reeks onder redactie van Gerrit Komrij. Zijn tweede dichtbundel Waakzaam volgde in 2011. Bloemlezingen uit die twee dichtbundels werden gepubliceerd in het Engels en het Duits. In 2012 verschenen zijn goed onthaalde roman De handel in emotionele goederen en het literaire non-fictieboek Een landloper op batterijen.

Zijn poëzie is door Veronika ter Harmsel Havlíková in het Tsjechisch vertaald.

In uitgeverij Pegasus verschijnt deze week Samen op de "laan van Europa", 100 jaar Tsjechië en Slowakije in Nederland. De auteurs Pieter Goedhart, Jan Henneman, Kryštof krijt, Rebecca Krijt en Ivo Mostert onhullen in dit ehrdenkingsbopek ter gelegenheid van 100 jaar bestaan van de Tsjechische en Slowaakse staat verrassende dwarsverbanden met Nederland.

Het nieuwste nummer van het poëzietijdschrift Awater publiceert de Nederlandse vertaling van gedichten van de Tsjechische schrijver, dichter en performer Jaromír Typlt.

Roman Helinski, de Nederlandse schrijver van De wafelfabriek, komt naar Praag om de Tsjechische vertaling van de roman te presenteren. De auteur en zijn Tsjechische vertaalster Blanka Juranová kunt u ontmoeten op 24 oktober 2018 om 18.00 uur in het café WAF-WAF, Bělehradská 67, Praag 2.

Op  2 oktober werd in het Weense Kunsthistorisches Museum de bijzondere overzichtstentoonstelling van het werk van Pieter Bruegel geopend. Werken van deze ongeevenaarde Vlaamse schilder werden uit galeriën van de hele wereld bijeengebracht.

Hoofdpagina » GDPR - bescherming persoonsgegevens

GDPR - bescherming persoonsgegevens

Gelieve kennis met de bescherming van persoonsgegevens, principes en rechten in verband met de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te nemen.

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die tijdens uw bezoek van deze websites verkregen worden, worden in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt.

Identificatie en contactgegevens van de beheerder

Beheerder van uw persoonsgegevens is Nederlandse Taal en Cultuur s.r.o. met de statutaire zetel te 110 00 Praag, Karlova 18, KvK-nr. 27948927, ingeschreven in het handelsregister bij de Arrondissementsrechtbank te Praag onder dossiernr. C 128694 (hierna "de beheerder" te noemen).

Contactgegevens van de beheerder zijn: correspondentieadres Karlova 18, 110 00 Praha 1, Tsjechië, e-mail adres: info@ntcntc.cz, telefoon +420 222 220 777.

Veiligheid

We nemen technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen om de door ons bijgehouden gegevens tegen manipulatie, datalek, vernietiging of ingreep door onbevoegden te beschermen.

Recht op informatie

Desgewenst delen we u binnen 14 dagen mede of en welke persoonsgegevens van u door ons bijgehouden worden (zie Codex gegevensbescherming). Indien u vaststelt dat de bijgehouden informatie onjuist is, zullen we deze op uw verzoek corrigeren..

Vragen, evenals voorstellen en klachten betreffende verwerking uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:info@ntcntc.cz.

Hiermee verklaren we dat we als beheerder van uw persoonsgegevens aan alle wettelijke verplichtingen conform de geldige wetgeving, met name conform de wet op bescherming persoonsgegevens en de GDPRvoldoen, dus dat we:

uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van een geldige juridische reden, d.w.z. vooral op grond van een vitaal gelang van de betrokkene, t.b.v. de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of op grond van de toestemming van de betrokkenen zullen verwerken,

conform art. 13 GDPR aan de informatieplicht voldoen, alvorens de persoonsgegevens verwerkt worden,

u in de uitvoering en behartiging van uw rechten conform de wet op bescherming persoonsgegevens en de GDPR zullen ondersteunen,

Codex gegevensbescherming

Als u onze websites bezoekt zullen op een standaard manier volgende gegevens geregistreerd worden:

  • het aan u door de verlener van internetdiensten toegekende IP adres

  • de website waarvandaan u ons bezoekt

  • de website die u bij ons bezoekt, alsook de datum en de duur van uw bezoek

Door het invullen van uw persoonsgegevens op een van onze websites geeft u uw toestemming met het sturen van zakelijke informatie aan u. Deze persoonsgegevens gebruiken we t.b.v. technisch beheer van de sites, administratie, peilingen en marketing – uitsluitend op de daarvoor noodzakelijke manier .

Toepassing en afstaan van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend t.b.v. technisch beheer van de websites, klantenadministratie en informatieve doeleinden gebruikt.

Persoonsgegevens mogen slechts in het kader van bindende wetsvoorschriften een overheden afgestaan worden. Met uitzondering van deze buitengewone situatie zijn we door geheimhoudingsplicht gebonden.

Mogelijke afmelding

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u over onze cursussen en diensten te informeren, eventueel op uw mening daarover te peilen. Alles is natuurlijk op vrijwillige basis.Mocht het niet eens zijn met het bijhouden dan uw gegevens, dan kunt u het ons altijd laten weten zodat we de gegevens kunnen wissen. Mocht u zich willen afmelden, gelieve uw afmelding naar info@ntcntc.cz te sturen.

Cookies

We gebruiken de zgn. cookies om de preferenties van de websitebezoekers te volgen en aan de hand daarvan de sites te optimaliseren. Cookies zijn onschadelijke kleine “bestanden” die op uw hard disc opgeslagen worden. Dat vergemakkelijkt de navigatie en zorgt voor een hoog gebruikerscomfort van de websites. Cookies kunnen bv. gebruikt worden om vast te stellen of onze websites van uw computer al weleens bezocht hebt. Desgewenst kunt u het gebruik van cookies zelf deactiveren in de instellingen van uw browser.

Omvang van persoonsgegevens en doelen van verwerking

We verwerken de door aan ons toevertrouwde persoonsgegevens om volgende redenen:
● dienstverlening, uitvoering van een overeenkomst: uw persoonsgegevens zoals e-mail, voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (bv. verstrekking van toegang tot onze applicaties, online cursussen, levering van een vertaling etc.).
● boekhouding:
Bent u klant, dan hebben we uw persoonsgegevens nodig om aan de wettelijke verplichting bij het opmaken van facturen en registratie van fiscale documenten te kunnen naleven.
● marketing
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Voor bepaalde verwerkingsoperaties die we zelf niet kunnen verwezenlijken, maken we gebruik van diensten en applicaties van andere verwerkers. Hert gaat om de volgende platformverleners: 

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), GoPay, Facebook, Google, Webinar Jam. Het is mogelijk dat we in de toekomst besluiten om van nog meerdere applicaties en verwerkers gebruik te maken om de verwerking te faciliteren en verbeteren. In dat geval zullen we minstens even hoge eisen op beveiliging en verwerkingskwaliteit stellen als we op ons zelf stellen.

Dataverstrekking buiten de EU

Alle persoonsgegevens worden op het grondgebied van de EU verwerkt.

Uw rechten in verband met de bescherming van persoonsgegevens

In verband met de bescherming van persoonsgegevens hebt u een aantal rechten. Mocht u gebruik willen maken van uw recht, neem contact met ons op: info@ntcntc.cz. U hebt recht op informatie, dat reeds door deze informatiepagina met de verwerkingsprincipes van persoonsgegevens vervuld wordt. Dankzij het recht op toegang kunt u ons verzoeken om binnen 30 dagen aan te tonen welke persoonsgegevens van u door ons verwerkt worden en waarom. Mochten uw gegevens gewijzigd zijn, of vindt u uw gegevens niet meer actueel of volledig, hebt u recht op aanvulling en wijziging van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van verwerking

U kunt beroep maken op het recht op beperking van verwerking, indien u van mening bent dat we uw onjuiste gegevens verwerken, dat we ze onwettig verwerken, maar u wenst niet alle gegevens te wissen, of indien u bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt. U kunt de omvang van verwerking of het doel ervan beperken (bv. afmelding van newsletter heeft ten gevolge beperking van het doel van de verwerking t.b.v. zakelijke mededelingen).

Recht op dataportabiliteit

Mocht u uw persoonsgegevens aan iemand anders willen overdragen dan is het aanpak identiek als bij het recht op toegang met dien verstande dat we de informatie in machinaal leesbare vorm leveren, waartoe we minstens 30 dagen nodig hebben.

Recht op verwijdering (vergeten worden)

Verder hebt u recht op verwijdering (vergeten worden). In dat geval verwijderen we al uw persoonsgegeven uit ons systeem, alsook uit de systemen van alle gedeeltelijke verwerkers en van de back ups. De dataverwijdering duurt 7 dagen. In sommige gevallen zijn we gebonden door een wettelijke verplichting, bv. we dienen alle fiscale documenten gedurende de door de wet bepaalde tijd te bewaren. In dat geval zullen we alle gegevens waarop de wet geen betrekking heeft verwijderen. We zullen u per email over de verwijdering informeren.

Voor onze dienstverlening maken we gebruik van cookies. Door gebruik van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer info