Novinky

Malenka

V českém překladu právě vychází další nádherně ilustrovaná dětská kniha An Leysenové. Autorka citlivým, avšak moderním způsobem převypráví a ilustruje klasické pohádky pro malé nizozemské čtenáře.

V amsterodamském nakladatelství Pegasus právě vychází publikace Samen op de laan van Europa, 100 jaar Tsjechië en Slowakije in Nederland (Společně na Evropské, 100 let Česka a Slovenska v Nizozemsku). Její autoři v ní u příležitosti stého výročí založení obou států odhalují zajímavé spojistosti s nizozemskými dějinami.

Nizozemský autor Roman Helinski přijíždí do Prahy prezentovat svůj zatím poslední román Továrna na vafle v českém překladu. Setkání s autorem a jeho překladatelkou Blankou Juranovou se uskuteční 24. října 2018 od 18.00 hod. v kavárně WAF-WAF v Praze 2, Bělehradská 67.


Továrna na vafle, román nizozemského spisovatele Romana Helinského, právě vzchází v českém překladu naší kolegyně Blanky Juranové. Ostatně čeština je prvním jazykem, do něhož je tato kniha přeložená!

Kancelář v Almere

Vedle hlavního sídla jsme nyní otevřeli také kancelář v Almere. Nyní si tam můžete vyzvedávat překlady do nizozemštiny, domlouvat lekce nizozemštiny či tlumočení.

Do Prahy přijíždí jedna ze špiček současné vlámské literatury, spisovatel Jeroen Olyslaegers. Vystoupí společně s přední českou autorkou Kateřinou Tučkovou v diskusi ve vzducholodi Gulliver cerntra současného umění DOX v Praze 23. května v 19.00 hod.

Úvod » Život v Nizozemsku

Praktické informace

Stěhování do Nizozemska

Jako občanům členského státu EU Čechům v přestěhování do Nizozemska nic nebrání. Chcete-li se v Nizozemsku usadit natrvalo, nebo na nějakou delší dobu za prací, musíte se jen v obci, kde hodláte žít zapsat k trvalému pobytu (inschrijving als ingezetene). K tomu potřebujete platný průkaz totožnosti (pas, občanský průkaz), potvrzení o bydlišti (nájemní smlouvu, souhlas majitele nemovitosti, kupní smlouvu) a rodný list. Abyste předešli komplikacím, nezapomeňte se v místě trvalého bydliště v ČR odhlásit.

Číslo občanské evidence - BSN

Zapsáním k pobytu v obci automaticky získáváte číslo občasné evidence (Burgerservicenummer). Toto číslo je obdobou našeho rodného čísla a bude vám sloužit ke komunikaci s nizozemskými orgány státní správy. Burgerservicenummer (BSN) mají Nizozemci zapsané v pase i v občanském průkazu. Zahraniční rezidenti, jimiž se tímto stáváte, si ho musí nosit s sebou napsané v notýsku, mobilu apod. BSN po vás bude chtít i banka, praktický lékař, zdravotní pojišťovna atd.

Rodný list do nizozemštiny

Český rodný list, který budete překládat na nizozemském obecním či městském úřadě k registraci musí splňovat tato kritéria:

1. Nesmí být starší 6 měsíců.

2. Musí být doplněn dvojjazyčným fomulářem v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191.

Od 16.2.2019 již nepotřebujete ověřený úřední překlad této listiny.

Komunikace s nizozemskými úřady

Komunikace s nizozemskými úřady, jak obecními, tak státním, s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, penzijními fondy atd. probíhá primárně elektronicky. K tomu potřebujete svoji digitální totožnost, takzvené DigiD. O tu zažádáte, jakmile vám bude přiděleno výše uvedené číslo občanské evidence BSN, na stránkách nizozemské státní správy https://www.digid.nl/. Stránky DigiD jsou i v anglické mutaci, nemusíte tedy ovládat nizozemštinu, abyste mohli s úřadem komunikovat.

Uznání českého vzdělání v Nizozemsku

Maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom a tituly získané vzděláním v České republice se v Nizozemsku neuznávají automaticky. Vysvědčení a diplomy uznává IDW (internationale Diplomawaardering), stránky jsou taktéž v angličtině. Hodláte-li v Nizozemsku studovat, o uznání požádá škola, kam jste přihlášeni. Uznání bude vyřízeno bezplatně. Bezplatné vyřízení provede i pracovní úřad UWV. Může se stát, že si uznání budete vyřizovat sami. Žádost se podává elektronicky. Je třeba předložit vysvědčení v ověřeném překladu do nizozemštiny a přehled absolvovaných předmětů také v ověřeném překladu do nizozemštiny (POZOR! v případě vysokoškolského diplomu to znamená, že musíte předložit index nebo dodatek k diplomu).

Zdravotní pojištění v Nizozemsku

Jakmile se přestěhujete do Nizozemska, zapíšete se do základní občanské evidence a dostanete číslo BSN, jste povinni si zde hradit zdravotní pojištění. K tomu budete ostatně vyzváni i úředně. Povinnost vzniká k datu zápisu do evidence, pokud nedoložíte datum pozdější. Zdravotní pojištění (Zorgverzekering) si každý volí sám. Na internetu naleznete celou řadu webových stránek provádějících srovnání pojišťoven a poskytujících vodítko při jejich výběru. Jednou z nich je například Independer. Základní pojistné se pohybuje kolem 100-120 euro. Existují i rodinné balíčky a rozšířené nabídky. U české zdravotní pojišťovny se odhlásíte pouhým oznámením o přestěhování do jiného členského státu EU. 

V Nizozemsku existuje tzv. eigen risico, tj. zákonem stanovená roční částka, kterou za odbornou a nemocniční péči nese sám pacient. Na rok 2019 je výše vlastního rizika stanovena na 385,-EUR na rok na osobu.

Na rozdíl od České republiky nemůže pacient v Nizozemsku sám vyhledat pomoc odborného lékaře. Vždy musí dostat doporučení od praktického lékaře (huisarts). Praktický lékař má v Nizozemsku daleko větší záběr než v ČR, sám provádí např. drobné chirurgické zákroky, základní gynekologické vyšetření a pod. A především předepisuje mnohem méně léků než obvykle čeští praktikové.

Karlova 18, Praha 1 - Staré Město, +420 222 220 777, Mobil: +420 603 553 789 nebo +420 603 782 819
info@ntcntc.cz, www.ntcntc.cz

Realizace a SEO CCN PLUS s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací